100 % fornøyd garanti

Vi ønsker alle våre kunder å være 100% fornøyd. 

Vi vil alltid gjøre vårt ytterste for at våre kunder skal ha en trygg og god opplevelse av å handle hos oss. Fornøyde kunder er den beste reklame!

14 ubetinget angrerett

Vi tilbyr derfor at dersom du ikke er fornøyd med varene vi har sendt deg, så kan du bare sende det i retur til oss innen 14 dager. Vi betaler da tilbake hele kjøpesummen uten noen form for gebyrer. Du må huske å fylle ut angrerettskjema og skrive på kontonummer for tilbakeføring av pengene. Dette betyr at du som kunde ikke betaler noen gebyrer, men kun fraktkostnaden for å returnere varen.

Vi tilbyr 2 års garanti på alle våre LED produkter, skulle de ryke i mellomtiden vil vi erstatte dette. Garantien gjelder kun hvis produktanvisningen er fulgt og at produkter ikke er brukt feil.

Klikk her for å laste ned angrerettskjema!

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i samme mengde og stand som du mottok det og i original emballasje, sammen med angrerettskjema. Ved bruk av 100% fornøyd garantien sier angrerettloven av 21.12.2000 er det kundens ansvar å dekke returporto. 

Reklamasjon: Hvis det er feil eller mangler ved leveranse skal du snarest og innen 14 dager fra mottagelse gi oss melding per tlf. 48 1818 09 (betjent mellom kl. 10:00 – 18:00) eller e-post post(at)lafayetteshop.no

Ved mangel menes når produktet ikke er som avtalt eller er dårligere enn det man generelt kan vente av tilsvarende produkter. Hvis det blir konstatert at varen har en mangel har du rett til å få feilen reparert, nytt produkt, kreve prisavslag, erstatning for påførte tap eller heve (omgjøre) kjøpet. Ved synlige skader på emballasje ved mottak bør innhold kontrolleres for skader før du forlater postkontoret/utleveringsstedet. 

Returrett

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i samme mengde og stand som du mottok det og i original emballasje, sammen med angrerettskjema. Ved bruk av 100% fornøyd garantien sier angrerettloven av 21.12.2000 er det kundens ansvar å dekke returporto.

Feil eller mangler ved varen: Transportskader etc

Reklamasjon: Hvis det er feil eller mangler ved leveranse skal du snarest og innen 14 dager fra mottagelse gi oss melding per tlf. 69 14 00 90 (betjent mellom kl. 10:00 – 18:00) eller e-post sales@lafayetteshop.no

Ved mangel menes når produktet ikke er som avtalt eller er dårligere enn det man generelt kan vente av tilsvarende produkter. Hvis det blir konstatert at varen har en mangel har du rett til å få feilen reparert, nytt produkt, kreve prisavslag, erstatning for påførte tap eller heve (omgjøre) kjøpet. Ved synlige skader på emballasje ved mottak bør innhold kontrolleres for skader før du forlater postkontoret/utleveringsstedet. 

Reklamasjon dekker ikke problemer som oppstår på grunn av normal slitasje, eller feil begått av kunden under inngrep i varen/produktet.

Pakker som skal sendes i retur til lafayetteshop.no skal sendes som vanlig pakkepost, dvs brevpakke, Smartpost, Norgespakke eller tilsvarende.

Pakker som blir sendt til lafayetteshop.no i Postoppkrav, "mottaker betaler frakt" eller lignende, vil ikke under noen omstendighet bli hentet ut av oss, og vil følgelig gå i retur for senders regning. 

Opplysninger i nettbutikken

Vi gjør vårt ytterste for å gi våre kunder så korrekt og fullstendig informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/trykkfeil kan forekomme, og at vi dermed ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.  Vi kan ikke garantere at fargene som vises på nettsiden, nøyaktig gjengir fargene har i virkeligheten, selv om vi alltid gjør vårt ytterste for å presentere bilder med så god kvalitet som mulig.

Hvordan fargen blir gjengitt, avhenger av innstillingene i datamaskinen din.

Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

Vi vil til enhver tid videreformidle informasjon om produkter gitt fra våre leverandører. Dersom et produkt ikke stemmer overens med de spesifikasjoner som er gitt fra lafayetteshop.no eller andre kilder, gir det i seg selv ikke rett til noe krav ovenfor lafayetteshop.no fra kjøperens side. lafayetteshop.no tar ingen ansvar for følgefeil som eventuelt måtte oppstå grunnet feil i de gitte og/eller de faktiske spesifikasjonene angående et produkt. lafayetteshop.no tar også forbehold om feil i produktinformasjonen. 

Ordre

En ordre er gyldig når ordrebekreftelse er mottatt av kjøper. Ordrebekreftelse gis pr. e-post. Ved innlegging av en ordre er det implisitt gitt at kjøperen godtar å følge lafayetteshop.no  sine kjøpssbetingelser. En ordre/bestilling er gyldig inntil varen er avbestilt eller lafayetteshop.no skriftlig/per e-post kansellerer ordren. 

Priser

Alle priser og beløp er oppgitt i Norske kroner inklusiv mva, men eksklusiv frakt m.m. Prisene vil bli endret dersom det er endringer i leverandørenes priser, endringer i valutakurser, tollsatser eller avgifter. Prisene kan endres uten videre varsel til kjøper. Det er kjøperens ansvar å holde seg oppdatert om gjeldende priser. Intet pristilbud fra oss er gyldig for en periode på mer enn 15 dager, dersom ikke noe annet er skriftelig avtalt.

Vi holder i hovedsak samme priser i vår butikk som på www.lafayetteshop.no, men tilbud og variasjoner kan forekommer. Velger du å kjøpe produktet i vår butikk, forholder du deg til prisen som blir oppgitt der.

Vi tar forbehold om trykkfeil og prisendringer. Det er alltid den bekreftede prisen på ordretidspunkt som gjelder. lafayetteshop.no forplikter seg til å levere varen til avtalt pris. Det tas likevel forbehold om trykkfeil i annonsemateriell. 

Betaling

Betalingsbetingelser er kortbetaling eller Klarna Faktura/Klarna Konto hvis ikke annet er skriftlig avtalt. Når du handler med kort hos oss blir betalingen behandlet av DIBS AS, som er leverandør av sikker elektronisk betalingsløsning for Visa og MasterCard. Med DIBS har man de samme garantier og den samme trygghet som i den fysiske verden. Betalingssidene er sikret med SSL og alle kortdetaljer er kryptert.
Lafayette Design AS er ansvarlig for kredittkorttransaksjoner gjort gjennom denne nettsiden.

Klarna Faktura: Ved valg om faktura blir det automatisk foretatt en kredittvurdering av deg som kunde. Faktura med 14 dg blir sendt til din registrerte E-postadresse. Du er selv ansvarlig for å legge inn korrekt e-postadresse. Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. (Dette gjelder kunder over 18 år).

Personvern

All behandling og bruk av personopplysninger behandles i samsvar med personopplysningslov og – forskrift. Lafayette Design AS kommer ikke til å selge eller overlevere dine personopplysninger til tredjepart med mindre dette er nødvendig for å gjennomføre ordren/avtalen med deg, eller i lovbestemte tilfelle. 

Vi forbeholder oss retten til å be om fødselsdato for å kontrollere at våre kunder er over 18 år.

Du har rett til å få opplyst hvilke personopplysninger som finnes registrert om deg. Dersom opplysningene er uriktige, irrelevante eller ufullstendige kan du kreve dem rettet eller slettet. Du har også rett til å bli informert om alle de behandlinger av personopplysninger som foregår hos Lafayette Design AS

Dersom du ønsker innsyn kontakt Lafayette Design AS skriftlig på følgende adresse; 

Lafayette Design AS, Lekestien 4, 1735 Varteig

Se personopplysningsloven for ytterligere informasjon. 

 

Levering og forsinkelse

lafayetteshop.no leverer kun til fastlands-Norge. 

Alle ordre sendes normalt med den forsendingsmåte som ble valgt av kunde ved bestilling, såfremt pakkens beskaffenhet tillater dette. lafayetteshop.no står fritt i å velge annen befrakter eller sendingsmåte ved behov, så lenge dette ikke påfører kunde merkostnader.

Vi har som målsetning å levere lagervarer innen 3 dag som ordren ble lagt inn. Dette må ikke oppfattes som en leveringsgaranti, og avvik fra dette kan forekomme. I tillegg kommer befraktningstid (normalt 1-4 dager innen Norge). Dersom noen av de bestilte varer IKKE er på lager, blir leveringstiden lengre. Faktisk leveringstid avhenger av våre leverandørers leveringsdyktighet. lafayetteshop.no vil oppgi forventet leveringstid på forespørsel, beregnet ut ifra opplysninger fra våre leverandører, erfaringer fra tidligere leveranser, o.l. Oppgitte leveringstider er ikke forpliktende på noen som helst måte. lafayetteshop.no  forbeholder seg retten til å kunne del-levere ordre. Dersom ordren del-leveres, vil de resterende varene på ordren bli sendt kunden fraktfritt. 

Vi har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse. 

Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt.

Ansvarsbegrensning

Lafayette er ikke ansvarlig overfor noen part for eventuelle direkte, indirekte, tilfeldige, spesielle, straffebetingede eller avledende skader eller tap av noe slag i forbindelse med dette nettstedet, eller bruk av dette nettstedet, eller som det har en link til, som det henvises til, eller tilgang til, noe materiale, informasjon, produkter eller tjenester, inkluder uten begrensning, for tapt fortjeneste, driftstans, tap av forventende besparelser eller tap av programmer eller andre data, selv om Lafayette blir informert om muligheten for slike skader eller tap. Dette unntaket og denne ansvarsbegrensningen gjelder alle søksmål, enten den er basert på kontrakt, garanti, avtale eller andre juridiske teorier.

Lafayetteshop garanterer ikke for at innholdet på dette nettstedet er korrekt eller ikke er beskyttet av opphavsrett. Lafayette garanterer ikke for at produkter som selges på nettstedet er autentisk eller ikke er beskyttet av opphavsrett, patenter, e.l. Lafayette tar ikke noe ansvar for materiale, informasjon, synspunkter og produkter som formidles til, postes på, selges gjennom, eller på annet vis gjøres tilgjengelig gjennom nettstedet. Bruk av slikt materiale, informasjon, synspunkter og produkter solgt gjennom nettstedet er på eget ansvar. Lafayette fraskriver seg, uten begrensning, ethvert ansvar for skader eller økonomisk tap, både direkte og indirekte, som følge av å bruke dette nettstedet, eller innholdet på den. Lafayette fraskriver seg, uten begrensning, ethvert ansvar for skader eller økonomisk tap, både direkte og indirekte, som følge av å bruke produkter som er solgt og kjøpt gjennom nettstedet.

Lafayette garanterer ikke for at nettstedet er fritt for feil eller er tilgjengelig til enhver tid. Lafayette fraskriver seg, uten begrensning, ethvert ansvar for skader eller økonomisk tap, både direkte og indirekte, som følge av feil på nettstedet eller at nettstedet er utilgjengelig.

 

Tvister 

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av der du bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i ditt (kjøperens) verneting, det vil normalt si i nærheten av der du bor.

Lafayette har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger inntil hele kjøpesummen er honorert, jf. pantelovens §3-14 flg.

Postoppkrav: Du kan velge å betale når du henter pakken på ditt lokale postkontor. Det blir billigere for deg, og enklere for oss, om du betaler med kort. Vi anbefaler derfor at du benytter et bankkort med VISA eller et kredittkort. 

 

Levering 

Alle forsendelser blir sendt med post til ditt nærmeste postkontor, utleveringssted. Normal leveringstid er ca. én uke etter at vi har mottatt bekreftelse på din bestilling. Ved spesielle kampanjer må det regnes noe lenger leveringstid.. 

 

Skade på postpakke

Kontroller mottatt postpakke for ytre skader på emballasje ved utlevering. Ser du skade må postekspeditør informeres straks og pakken åpnes umiddelbart for kontroll av varene. Oppdages skade på varene ved senere åpning av pakken og dette skyldes skade under transport må postkontoret kontaktes og varen med original emballasje medbringes for kontroll hos postkontoret. Deretter må det fylles ut skadeskjema som du får hos Posten. Vi ønsker at du tar bilde av varen og sender oss dette på epost post@kinu.no med opplysning om ordrenummer vedlagt. Vi ordner da opp med Posten og sender deg en ny vare uten kostnad for deg. Dette betinger at du gjør dette innen 3 dager fra du har hentet pakken.

Takk for at du valgte Lafayetteshop. 

 

 

 

Utskriftsvennlig versjon (åpnes i nytt vindu)